Bakgrund

[wpcol_1half id=”” class=”” style=””]

Vem är jag?

Jag tycker att var och en av oss har mycket outnyttjade resurser. För att kunna synliggöra dem krävs det ibland lite “push” från utanför, ifrågasättande, testande och lyftande.

Majoriteten av kommunikationen är annat är prat. Ändå fästs mycket uppmärksamhet till det digitala pratet när det egentligen utgör bara isbergets topp. Hur ska vi nå bergets rot?

Jag tycker också att man aldrig ska underskatta närledarskapets betydelse. Min bakgrund, mina värderingar, min utbilding och erfarenhet utomlands ger grunden till detta synsätt. Olika kulturer sätter krav på social kompetens, närvaro och respekt mot andra. Det har sagts om mig att jag har förmågan att inspirera min närvaro till goda prestationer. Som verktyg använder jag min målmedvetenhet positiva synsätt.

 

Värderingar

Värderingar är Evadesses skelett och grund. Coaching är en konfidentiell kundrelation och process. ICFs (International Coach Federation) etiska regler respekteras och följs genomgående i verksamheten.

Etik- är grunden till tillitsfull arbetsrelation.

Etiska handlingar kräver ärlighet. Genom ärlighet kan kommunikationen flyta obehindrad i olika nivåerna och intuitionen kan komma till bäst nytta. Detta förutsätter att även coach är ärlig mot sig själv och sina känslor.

Målmedvetenhet- är kraften som för processen framåt.

Livssituationer och mål kan variera. Utan visioner vore dock även utmaningar svårare att tackla. Coaching kan målmedvetet hjälpa kunden att verifiera färdigsatta mål, sätta nya visioner och bygga en handlingsplan på väg dit.

Historia

År 2002 var jag ytterst nära ”väggen” pga en längre tids utmattning. Mitt krävande arbete, små barn, stigande läshögar och myllrande damråttor fick mig till slut att söka utomstående hjälp. Ganska snabbt befann jag mig hos Jonas Gåde, grundaren till Comunicera i Göteborg. Våra träff för över tio år sedan är antagligen startskottet till var jag befinner mig idag.

Jonas bekantade mig till NLP-världen, eneagrammer, olika personlighetstyper och hur man skulle kunna förbättra sin egen förståelse och attityd mot andra. Hans lösningsfokuserade , intensiva sätt med stark närvaro i stunden var något jag hade lätt att fästa mig vid. Hans frågor, även om få, var så djuptgående och starka att de ledde väldigt fort till egna handlingar.

Jag tog samma tankesätt och teknik till min egen vardag och mitt ledarskap. Ganska snabbt kunde jag konstatera att försäljningssiffror fick en ny växel och de kunder som hade känts svåra kvarblev som spännande utmaningar.

Det som jag lärde mig från Jonas för över tio år sedan har följt mig sedan dess. Jag tycker att det är dags att få andra att lyfta och hitta sitt innersta potential. Det är därför jag grundade Evadesse.

Rödorange toner återspeglar Evadesses värderingar och vision. Röd är kraftens, kärlekens, passionens, även aggressionens färg. Orange kopplas ofta även den till kraft, framgång, glädje och dragningskraft. Kombinationen av dessa två beskriver insiktsfullhet och arbetet tillsammans mot satta mål.

Färgerna har även en koppling till buddhisk livssyn; orange färg i buddhisk konst återspeglar hög andlig belysning. Orange logo är kopplad till just detta och har formen av en process, där alla krafter tas till bruk.

[/wpcol_1half] [wpcol_1half_end id=”” class=”” style=””]

Namn

Namnet är en kombination av mitt förnamn och ett uttryck från latinska ”a posse ad esse”. Fritt översatt betyder det “från möjligheter till aktuell handling” (from possibility to reality). A desse betyder också vinst. Hur man når sina egna mål är alltid en vinst att firas, tycker jag.

Eva var också min mormors förnamn. Hon dog när jag var en tjugoårig ung vuxen. Jag tillbringade mycket tid med henne i min barndom. Hennes andliga arv lever därför med i Evadesse.

Färger och logo

 


Eva Wathén

 

 

CV i nötskal

  • MSc Surrey universitet (England), MBA Hanken (Svenska Handelshögskolan i Helsingfors)
  • BSc, IHTTI Hotel Management School, Luzern, Sveitsi
  • ACC certified coach (ICF), Coach2Coach Training , NLP Practitioner
  • Operation Scrub Brush; Ethical Leadership Training, Finland & Namibien
  • Jobb som Skandinaviens försäljningschef , marknadföringschef, orförande på ägarrådet och styrelse inom träförädlingsindustri samt även KAM i ett tränings och konsultföretag.
  • Styrelsemedlem: Perheyrityspalvelut Oy, Puuinfo Oy, Lahti Industrial Association
  • Alumni; University of Surrey, Hanken, IMD, Boardman

[/wpcol_1half_end]