Eva Wathén (ex Paksuniemi)

Vem är jag?

Jag tror att var och en av oss är en hel del outnyttjade resurser. Jag tror också att ibland deras visualisering kräver en ny typ av möte, kalla, testa och föra den upp.

Majoriteten av Kommunikation med andra än tal. Men den mest synliga delen av uppmärksamma. Hur komma till roten av ett isberg?

Jag har en stark entreprenörsbakgrund samt genom modersmjölken som faderns arv. Familje företagande förknippas ofta med en hel del känslor, vilket gör det både utmanande och fascinerande. Känslor kan tolka och kommunicera på olika nivåer. Tyvärr ofta tolkningen görs endast jäävuoritasolla.

Min bakgrund och värdet av yenen, tror jag att det är viktigt att närmaste chef arbetet kan aldrig nog understrykas. Praktikperioder och arbeta utomlands har gett ytterligare perspektiv på ditt ledarskap. Olika kulturer fungerar som ett tillägg kräver emotionell intelligens, social öga, upprepa uppskattande och respekt strategi. Jag tror att det har sagts att en del att vitalisera och inspirera lag prestanda. Bestämda saker framåt export är hyveeni, som jag svårt att vika. Dessutom tror jag starkt positiva.