Mentorointi

 

Yrittäminen ja ylipäänsä avainasemassa toimiminen voi olla yksinäistä ja välillä tulee varmasti tilanteita, jolloin haluaisit sparrata ajatuksiasi jonkun toisen tahon kanssa. Joskus toivoisi, että on ottanut huomioon kaikki näkökulmat mahdollisimman laajalti.

Voin toimia sinulle sparrarina, mentorina tai henkilökohtaisena coachinasi  – tarpeistasi riippuen. Yrittäjätaustani ja liiketoimintaymmärrykseni  antavat  ryhtiä muutostarpeesi kartoitukseen ja läpivientiin.

Viime kädessä voimavara ja vastaukset ovat kuitenkin sinussa- joskus tarvitaan vain pientä raapaisua niiden nostamiseksi näkyville ja osaksi uutta arkea.

Mentoroin myös ryhmiä, jolloin  samanhenkiset ja samojen haasteiden keskellä olevat ihmiset hyötyvät istunnoista yhdessä.  Sinullakin saattaa olla kokemuksia, joiden jakamisesta muutkin voisivat hyötyä?

Mentorointitapaamiset ovat säännöllisiä, luottamuksellisia ja sitovia kaikille osapuolille ja esiintulevia teemoja ratkotaan ja puidaan luottamuksellisessa ympäristössä

Katso myös Mentoripankki