Sinä olet voimavara!

Evadesse on henkilökohtaisen kehittymisen ja yrittäjyyden elinkaaren kumppanisi. Palvelujen ytimessä on coachaus, jossa sekä yksityis- että työelämän haasteisiin löydetään ratkaisuja tiiviin yhteistyön kautta. Kasvu ja edistyminen perustuvat asiakkaan vahvuuksien, ominaisuuksien ja kykyjen esilletuomiseen elämän eri muutosvaiheissa.

Uusien yrittäjien ja eri aloilla toimivien avainhenkilöiden mentorointi kuuluu myös palveluvalikoimaan. Mentoroinnissa yhdistyy coachauksessakin hyödynnettävät työkalut ja pitkä kokemukseni perheyrittäjänä.

Lähtökohta coachauksessa, mentoroinnissa ja johdon valmennuksissa on usko yksilön hyödyntämättömään potentiaaliin. Haluan olla mukana vapauttamassa henkilökohtaisia voimavaroja ja luomalla kasvualustaa uusille avauksille.