Evadesse är din partner för personlig utveckling. Coaching ligger som grund till olika tjänster Evadesse erbjuder. Med hjälp av coaching hittar vi tillsammans lösningar till olika utmaningar du möter både i arbetslivet och privat. Dina styrkor lyfts fram så att de blir en riktig resurs i förändringssituationer.

Evadesse erbjuder också mentoring till framför allt entreprenörer och nyckelpersoner i ledande positioner. Verktyg som används inom coaching utnyttjas också för mentoring och kombineras med den långa erfarenheten som familjeföretagare.

Filosofin som kombinerar de olika tjänster är den starka tron att det finns outnyttjad potential hos oss alla som ska frigöras