Mentoring

 

Att driva ett företag kan ibland kännas jätte ensamt och det dyker säkert upp situationer, då du skulle vilja sparra dina tankar med en annan part.

Jag kan vara din bollblank, sparrningspartner eller personlig coach – allt beroende på dina behov. Min affärskännedom och bakgrund som entreprenör ger mig en stadig grund att stå på och hjälper mig att förstå olika utmaningar du kanske stöter på.

Resurser och svar finns dock sist och slutligen hos dig – min roll är att ge stöd och push när det behövs som mest.
Jag har också varit mentor för grupper där medlemmar har samma typ av utmaningar och där det finns stor potential att lära från varandra.
Mentoringstillfällen är regelbundna, konfidentiella och bindande för alla parter. Se även Mentoripankki