Familjeföretag

 
Familjedimensionen skiljer familjeföretagen från andra företagsformer. Med familjen kommer känslorna, traditionerna, historia, generationsskiften, födelser och dödsfall. Det finns en mängd förändringssituationer under företagets livscykel. Många gånger kan känslor ta över och i värsta fall leda till konflikter. I de bästa fall kan dock nya tillväxtfrön planteras som följd.

Evadesse erbjuder samarbete, där egna tankar och känslor kan ventileras och utvecklas under en coaching-session eller en längre ledarskapsträning.
Jag har själv gått igemom uppgångar och nedgångar i ett familjeföretag och fått känna igen resan på en berg- och dalbana. Därför har jag lätta att sätta mig i din situation och förstå mig på vardagens utmaningar och motivatorer.

se även länk.