Coaching

 

Har du grubblat ett tag på någonting som du skulle vilja få klarhet på? Känns det som att du befinner dig i en vändpunkt? Är du beredd för en förändring?
Oberoende på vad du har för bakgrund, ålder eller kön – coaching kan vara just det som du letar efter?

Med hjälp av coaching får du möjlighet att skapa en klarare bild av det du vill och dit du vill komma. Coaching är din process mot nya mål och inskiter.

Coaching är en framåtdrivande process, där en coach lyssnar aktivt och väcker ditt tänkande med starka och djuptgående frågor. Du har det som behövs för en förändring, jag hjälper dig på traven.

Jag är en certifierad coach på ACC-nivå (ICF, International Coach Federation). Mera info om ICF och ACC nivå hittar du på ICF. Jag ingår också i Gaia Leadership – partnernätverket, mera info hittar du på Gaia!